Retorikos katedros prof. dr. Gintautas Akelaitis » Kontaktai
Administracinė kalba

Kontaktai

El. paštas Gintautas.Akelaitis@mruni.eu

Konsultacijų laikas 2012–2013 s. m. pavasario semestrą:

     antradieniais 15.00–18.00 val.;

     ketvirtadieniais 17.00–19.00 val.;

     trečiais mėnesio šeštadieniais 10.00–15.00 val.

Pastaba. Auditorija, kurioje konsultuojama, yra nurodoma prieš kiekvieną konsultaciją Retorikos katedros (V-503) skelbimų lentoje.