Retorikos katedros prof. dr. Gintautas Akelaitis » Metodinė medžiaga
Administracinė kalba