Retorikos katedros prof. dr. Gintautas Akelaitis » CV
Administracinė kalba

CV

Gintautas AKELAITIS, prof. dr.

      1972 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1992 m. apgynė daktaro disertaciją „Dabartinės lietuvių kalbos įterptiniai vienetai (semantika, struktūra, paskirtis diskurse)“. Šiuo metu dirba Mykolo Romerio universiteto Retorikos katedroje. Dėsto specialybės kalbą, retoriką.

     Pagrindinė mokslinio tiriamojo darbo sritis – įterpiniai ir kitos parentezės konstrukcijos. Taip pat domisi lietuvių kalbos sintaksės tyrinėjimų raida, tiria administracinės kalbos sintaksines konstrukcijas, naujus kalbos mados reiškinius. Yra parašęs ir įvairiuose kalbotyros žurnaluose išspausdinęs per 50 straipsnių, parengęs mokomųjų leidinių, yra vadovėlio „Specialybės kalba. Administracinės kalbos vadovėlis“  (2009) bendraautoris.

     Be pagrindinio darbo studijose ir mokslinio darbo, yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, ekspertas, šios Komisijos Koordinavimo tarybos narys; žurnalo „Kalbos kultūra“ redakcinės kolegijos narys, žurnalo „Gimtoji kalba“ bendradarbių grupės narys, Lietuvių kalbos instituto leidinių recenzentų grupės narys, Lietuvių kalbos draugijos Revizijos komisijos narys.